Số lượng cần tuyển: 25 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 15/06/2018
Địa điểm: Ban Tổ chức (phòng 1413), Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Địa chỉ 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

* Chi tiết thông báo tuyển dụng
* Các vị trí tuyển dụng

Dự phòng 1: https://drive.google.com/open?id=1gLd3dw...axN0j1AAFk
Dự phòng 2: https://www.facebook.com/download/previe...8949993133