Số lượng cần tuyển: 11 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 25/10/2018
Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
[Image: tdvn_0009480001.jpg]
[Image: tdvn_0009480002.jpg]
[Image: tdvn_0009480003.jpg]
[Image: tdvn_0009480004.jpg]
Nguồn: http://pgdmangthit.edu.vn/wp-content/upl...BB%A9c.pdf
Dự phòng 1: https://drive.google.com/open?id=1s80Ow3...MKumM6RWny
Dự phòng 2: https://www.facebook.com/download/previe...8742047543
URL: https://www.tuyendungvienchuc.com/2018/1...-2019.html
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com