Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 bằng hình thức xét tuyển với nội dung sau:

1. Tổng số viên chức tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

- Bác sĩ : 03.

- Cử nhân Kế toán: 01.

2. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: từ ngày 07/12/2018 đến hết ngày 02/01/2019.

3. Liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: số 317 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.3812068.

Nguồn: Báo Cần Thơ
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com